press Icon

Philadelphia Style Magazine

Dashing Digs
Philadelphia Style

Our Jungle Floral rug was featured in Philadelphia Style magazine, Spring 2011.